Maklumat yang anda masukkan dalam permohonan ini dilindungi oleh undang-undang Swiss.

Anda memerlukan bantuan?
Hubungi kami melalui chat, tel. {telefon} atau email info@dukascopy.com

Masukkan jumlah yang anda ingin melabur / deposit dengan kami

(dalam USD)

Pilih akaun anda

Account is available for investment of 1 thousand USD or more. Dengan tahap pelaburan tersebut anda boleh membuka Akaun Perdagangan Forex dengan Dukascopy Bank hanya jika anda adalah warganegara Swiss, Cina, Singapura atau Malaysia.

Akaun ECN dengan deposit minimum sebanyak US $ 100 dalam talian sepenuhnya dan prosedur pembukaan akaun boleh didapati dengan Dukascopy Eropah, sebuah anak syarikat EU Dukascopy Bank. Baca lebih lanjut mengenai pembukaan akaun di Dukascopy Eropah
Akaun ECN dengan deposit minimum sebanyak US $ 100 dalam talian sepenuhnya dan prosedur pembukaan akaun boleh didapati dengan Dukascopy Eropah, sebuah anak syarikat EU Dukascopy Bank. Baca lebih lanjut mengenai pembukaan akaun di Dukascopy Eropah Pilih tahap pelaburan anggaran untuk membantu kita untuk mengoptimumkan borang permohonan anda. Akaun bersama disediakan untuk pelaburan sebanyak 10 ribu USD atau lebih. Akaun korporat disediakan untuk pelaburan 50 ribu USD atau lebih
Adakah anda pasti anda mahu menamatkan proses permohonan? Semua maklumat yang dimasukkan akan hilang. - pilih - Terima Pengecualian Kerahsiaan dalam Dukascopy Group untuk teruskan Sila terima dan teruskan Dalam proses... Langkah Semula Teruskan Hantar Pemohonan Dalam proses Jangan mulakan nombor anda dengan 0, kerana ia mungkin tidak berfungsi dalam format antarabangsa E-mel mesti sepadan Please define your status Please define your status Please define your status Please define Status of US Person Please define US resident status Akaun Semasa Akaun Perdagangan Pilihan Binari Akaun Dagangan Metatrader4 Akaun Dagangan Forex Kod Service Provider Managed Forex account Payments account Remove Dukascopy Payments account, Add Dukascopy Payments account, Kod Pengurus Mengeluarkan Sila pilih sekurang-kurangnya 1 akaun Anda boleh memilih sehingga 3 akaun perdagangan Forex, hanya satu akaun bagi setiap mata wang tertentu. Untuk membuka lebih banyak akaun dagangan Forex pada masa depan, sila hubungi Pengurus Akaun anda Anda boleh memilih hanya satu akaun binari, tanpa mengira mata wang. Untuk maklumat lanjut sila hubungi Pengurus Akaun anda. Anda boleh memilih sehingga 3 akaun Metartader4, hanya satu akaun Metartader4 untuk setiap mata wang tertentu. Untuk membuka lebih banyak akaun Metartader4 pada masa depan, sila hubungi Pengurus Akaun anda Anda boleh memilih hanya 1 akaun terurus. Untuk membuka lebih banyak akaun yang diuruskan oleh pengurus luaran yang sama pada masa akan datang, sila hubungi Pengurus Akaun anda Anda boleh memilih hanya satu akaun semasa dalam mata wang tertentu. Untuk membuka lebih banyak akaun semasa dalam mata wang yang sama pada masa akan datang,sila hubungi Pengurus Akaun anda Sila menentukan kod Service Provider Kod Service Provider tidak wujud Kod Pengurus tidah wujud Akaun terurus LP-PAMM Anda boleh memilih sehingga 3 akaun terurus LP-PAMM, hanya satu akaun terurus LP-PAMM bagi setiap matawang. Untuk membuka lebih akaun terurus LP-PAMM pada masa hadapan, sila hubungi Pengurus Akaun anda. Jika anda ingin menggunakan pilihan untuk membiayai akaun dagangan anda dengan BTC, anda mesti memasukkan alamat dompet Bitcoin anda yang akan digunakan untuk pengeluaran Jika anda ingin menggunakan pilihan untuk membiayai akaun dagangan anda dengan BTC, anda mesti menerima syarat-syarat perkhidmatan ini Dompet BTC If you want to use the option of funding your trading account with ETH, you must enter your Ether wallet address which will be used for withdrawals In you want to use the option of funding your trading account with ETH, you must accept the terms of this service Ether Wallet The signature is missing. Please provide the signature to run the verification. The signature is missing. Please provide the signature to run the verification. Meminta TAN melalui SMS untuk menandatangani semua dokumen Hantar semula TAN Mengesahkan bahawa anda bersetuju dan bahawa semua data adalah betul Callback TAN